Choroby,  Diagnostyka,  Język

Makroglosja – Przyczyny, Znaczenie, u Noworodka, Niedoczynność Tarczycy, Operacja, Zespół Downa

Makroglozja to termin medyczny opisujący nienormalnie duży język, który może prowadzić do różnych problemów funkcjonalnych i estetycznych. Może to być zaburzenie wrodzone, część zespołów wrodzonych lub stan nabyty. Zrozumienie makroglosji, w tym jej przyczyn, objawów i możliwości leczenia, jest niezbędne zarówno dla lekarzy, jak i dentystów.

Kluczowe fakty

 • Makroglozja odnosi się do stanu, w którym dana osoba ma nienormalnie duży język
 • Powiększenie może być jednolite lub obejmować tylko część języka
 • Makroglozja może być wrodzona (obecna od urodzenia) lub nabyta w późniejszym życiu
 • To schorzenie może powodować trudności w mówieniu, jedzeniu i oddychaniu
 • Makroglosja może czasami wskazować na podstawową chorobę
 • Postępowanie i leczenie makroglosji zależy od ciężkości i przyczyny podstawowej

Co to jest makroglosja?

Makroglosja to termin medyczny używany do opisania stanu, w którym język jest większy niż normalnie. To powiększenie języka może powodować jego wystawanie z ust. Makroglosja występuje jako stan wrodzony, co oznacza, że jest obecny od urodzenia lub może rozwinąć się w późniejszym życiu z różnych przyczyn. Schorzenie charakteryzuje się nie tylko wyglądem fizycznym, ale także trudnościami funkcjonalnymi, jakie może powodować, w tym problemami z mową, żuciem, połykaniem, a w ciężkich przypadkach nawet z oddychaniem.

Skąd mam wiedzieć, czy mam makroglosję?

Rozpoznanie makroglosji wymaga obserwacji zarówno wyglądu, jak i funkcjonalności języka. Język może wydawać się wyraźnie większy, a w niektórych przypadkach może wystawać z ust. Ponadto dana osoba może mieć trudności z wyraźnym mówieniem lub może mieć problemy z jedzeniem, szczególnie jeśli język utrudnia normalny proces żucia i połykania .
Co więcej, oznaką mogą być również wgłębienia po bokach języka powstałe na skutek stałego nacisku na zęby, zwane wyrzeźbieniem. Lekarz lub dentysta często może zdiagnozować makroglosję, przeprowadzając dokładne badanie jamy ustnej i ocenę objawów występujących u pacjenta.

Jakie są objawy i powikłania makroglosji?

Objawy makroglosji mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, w zależności od stopnia powiększenia języka.
Typowe objawy w jamie ustnej obejmują:

 • Powiększony język to najbardziej oczywisty objaw, który może prowadzić do trudności z jedzeniem, mówieniem i utrzymaniem higieny jamy ustnej.
 • Trudności w wyraźnym artykułowaniu słów, prowadzące do problemów z mową.
 • Trudności w karmieniu, trudności w jedzeniu, zwłaszcza podczas żucia i połykania, zwłaszcza u niemowląt z wrodzoną makroglosją.
 • Ślinienie lub nadmierne ślinienie.
 • Zafałdowanie krawędzi języka.
 • Trudności w oddychaniu, szczególnie podczas leżenia. Obejmuje to obturacyjny bezdech senny spowodowany niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną powiększonym językiem.
 • Zmiany zgryzu lub ustawienia zębów (nieprawidłowe ustawienie zębów) spowodowane naciskiem powiększonego języka. Nacisk dużego języka może prowadzić do wad zgryzu.
 • Częste przypadkowe gryzienie języka.

W zależności od choroby podstawowej mogą wystąpić inne objawy, takie jak powiększone migdałki, nieprawidłowy wzrost w okolicy głowy i szyi lub problemy z układem limfatycznym. Ważne jest, aby zrozumieć, że makroglosję definiuje się nie tylko na podstawie wielkości języka, ale także na podstawie związku między językiem a wielkością ust oraz tego, jak wpływa ona na zdolność danej osoby do wykonywania normalnych czynności jamy ustnej.

Czy makroglosja jest częstym schorzeniem?

Makroglozja jest uważana za stosunkowo rzadką chorobę. Jednak jej częstość występowania może się różnić w zależności od populacji i przyczyn. Ponieważ makroglozja może być zarówno wrodzona, jak i nabyta, może ujawnić się w każdym wieku. Pracownicy służby zdrowia i dentyści doskonale zdają sobie sprawę z tej choroby, ale nie jest to coś, z czym spotykają się na co dzień w swojej praktyce.

Etiologia makroglosji jest wieloczynnikowa. Można go odziedziczyć.

Jakie są przyczyny makroglosji?

Makroglosja może wynikać z wielu czynników, które można ogólnie podzielić na dziedziczone jako autosomalnie dominująca cecha genetyczna i występujące jako izolowana prawdziwa makroglosja lub mogą być jedną z cech dziedzicznych zespołów genetycznych (takich jak zespół Beckwitha Wiedemanna, zespół Downa i Zespół Pierre’a Robina, w którym makroglozja jest częstym objawem w jamie ustnej):
Dziedziczne schorzenia genetyczne, które mogą powodować makroglosję:

 • Zespół Beckwitha-Wiedemanna: Jest to zaburzenie genetyczne, które powoduje przerost różnych części ciała, w tym języka.
 • Zespół Downa: jest to zaburzenie genetyczne, które często wiąże się z opóźnieniem wzrostu fizycznego, charakterystycznymi rysami twarzy oraz łagodną do umiarkowanej niepełnosprawnością intelektualną. Wiadomo również, że w niektórych przypadkach powoduje makroglosję.
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy: jest to stan, w którym dana osoba rodzi się z niedoczynnością tarczycy. Może to prowadzić do opóźnienia wzrostu i rozwoju, a w niektórych przypadkach do powiększenia języka.
 • Mukopolisacharydozy: to grupa zaburzeń metabolicznych spowodowanych brakiem lub nieprawidłowym działaniem enzymów lizosomalnych niezbędnych do rozkładu cząsteczek zwanych glikozaminoglikanami. Może to powodować różne objawy, w tym makroglosję.
 • Zaburzenia hormonalne: podobnie jak te wpływające na tarczycę, mogą prowadzić do powiększenia narządów, w tym języka.

Nabyte schorzenia, które mogą powodować makroglosję:

 • Amyloidoza: nieprawidłowe gromadzenie się białka w chorobach takich jak amyloidoza. Jest to grupa chorób, w których dochodzi do gromadzenia się białek w postaci włókienek amyloidowych w tkankach i narządach. Kiedy wpływa na język, może powodować makroglosję.
 • Akromegalia: schorzenie to charakteryzuje się nadmiarem hormonu wzrostu u dorosłych, zwykle z powodu guza przysadki mózgowej. Może prowadzić do powiększenia różnych tkanek ciała, w tym języka.
 • Infekcje i reakcje alergiczne: Niektóre infekcje mogą prowadzić do obrzęku lub przerostu mięśni, powodując przejściowy obrzęk języka. W niektórych przypadkach infekcje lub reakcje alergiczne mogą powodować obrzęk języka prowadzący do przejściowej makroglosji.
 • Uraz: uraz lub uraz języka może spowodować obrzęk i tymczasowe powiększenie.
 • Niedobory witamin: Niedobór niektórych witamin, takich jak witamina B12, może czasami powodować powiększenie języka.
 • Stosowanie niektórych leków: niektóre leki mogą powodować obrzęk lub powiększenie języka jako efekt uboczny.
 • Za dużo hormonu wzrostu: może powodować zaburzenia nadmiernego wzrostu prowadzące do makroglosji.

Zrozumienie przyczyny makroglosji ma kluczowe znaczenie dla jej leczenia i leczenia. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, wykazuje objawy makroglosji, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu kompleksowej oceny i odpowiedniej interwencji.

Jakie nowotwory mogą powodować makroglosję?

Obecność nowotworów może być jedną z przyczyn makroglosji. Guzy te mogą być łagodne lub złośliwe i mogą przyczyniać się do powiększenia języka.
Niektóre nowotwory, które mogą powodować makroglosję, obejmują:

 • Naczyniaki: są to nienowotworowe narośla utworzone z naczyń krwionośnych. Mogą wystąpić w języku i powodować jego powiększenie.
 • Naczyniaki chłonne: podobnie jak naczyniaki krwionośne, są to nowotwory łagodne, ale składają się z naczyń limfatycznych. Mogą one również powodować powiększenie języka, jeśli rozwiną się w nim.
 • Nerwiakowłókniaki: są to łagodne guzy, które rosną w tkance nerwowej. Mogą powodować makroglosję, jeśli rozwiną się w nerwach języka.
 • Włókniaki: są to łagodne guzy zbudowane z tkanki włóknistej lub łącznej. Mogą wystąpić w dowolnym miejscu ciała, łącznie z językiem.
 • Rak jamy ustnej: w niektórych przypadkach rak jamy ustnej może objawiać się guzem języka, powodując jego powiększenie.
 • Gruczolaki pleomorficzne: są to łagodne nowotwory, które często występują w gruczołach ślinowych, ale mogą również występować w obrębie języka.

Jak pracownicy służby zdrowia diagnozują makroglosję?

Rozpoznanie makroglosji zwykle obejmuje połączenie badania fizykalnego i wywiadu lekarskiego.
Proces ten może obejmować:

 • Badanie przedmiotowe: Lekarz przeprowadzi dokładne badanie jamy ustnej i języka. Odnotowany zostanie rozmiar, tekstura oraz wszelkie nieprawidłowe narośla lub przebarwienia.
 • Historia medyczna: można przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny, aby określić czynniki genetyczne, urazy lub podstawowe schorzenia, które mogą przyczyniać się do powiększenia języka.
 • Badania obrazowe: w niektórych przypadkach można zastosować badania obrazowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, aby uzyskać szczegółowy obraz struktur w jamie ustnej i szyi.
 • Biopsja: jeśli podejrzewa się guz, można wykonać biopsję, podczas której pobierana jest niewielka próbka tkanki z języka do badania pod mikroskopem.

Leczenie makroglosji: jak naprawić makroglosję?

Leczenie makroglosji zależy od przyczyny:

 • Zabiegi chirurgiczne: W przypadku ciężkiej makroglosji może być konieczna chirurgiczna korekcja języka w celu złagodzenia objawów i poprawy funkcji. W przypadkach, gdy makroglossia jest spowodowana guzami lub naroślami, można wykonać operację w celu usunięcia tych narośli. W ciężkich przypadkach makroglosji może być konieczna operacja redukcyjna, zwana glosektomią redukcyjną, w celu zmniejszenia rozmiaru języka.
 • Leki: jeśli infekcja lub reakcja alergiczna powoduje powiększenie, można przepisać leki takie jak antybiotyki lub leki przeciwhistaminowe.
 • Leczenie ortodontyczne: w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli zostaną zdiagnozowane wcześnie u dzieci, można zastosować aparaty ortodontyczne, aby sterować wzrostem szczęki i dostosować się do rozmiaru języka.
 • Terapia mowy i połykania: może pomóc w radzeniu sobie z problemami z mową. W przypadku pacjentów, którzy mają trudności z mówieniem lub połykaniem ze względu na wielkość języka, korzystna może być terapia u logopedy.
 • Leczenie podstawowych schorzeń: leczenie zaburzeń równowagi hormonów tarczycy lub innych schorzeń, które przyczyniają się do makroglosji. Jeśli makroglozja jest objawem choroby podstawowej, takiej jak niedoczynność tarczycy lub niedobór witamin, leczenie tej choroby często może złagodzić objawy.
 • Postępowanie zachowawcze: w łagodnych przypadkach lub względnej makroglosji wystarczające może być postępowanie zachowawcze skupiające się na terapii logopedycznej i monitorowaniu.

Ponieważ makroglozja może mieć różne przyczyny i związane z nimi powikłania, ważna jest ścisła współpraca z lekarzem w celu opracowania odpowiedniego planu leczenia.

Jak mogę zmniejszyć ryzyko rozwoju makroglosji u mojego dziecka?

Ograniczenie ryzyka makroglosji u dzieci wymaga zajęcia się czynnikami, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:

 • Opieka prenatalna: Właściwa opieka prenatalna jest niezbędna do zapobiegania szeregowi wad wrodzonych. Przyszłe matki powinny przestrzegać wytycznych swojego lekarza, które mogą obejmować przyjmowanie odpowiednich witamin, unikanie alkoholu i tytoniu oraz kontrolowanie podstawowych schorzeń.
 • Poradnictwo genetyczne: jeśli w rodzinie występowały zaburzenia genetyczne mogące powodować makroglosję, takie jak zespół Beckwitha-Wiedemanna, korzystne może być poradnictwo genetyczne przed ciążą lub w jej trakcie.
 • Natychmiastowe leczenie infekcji: Upewnij się, że wszelkie infekcje u dziecka, szczególnie infekcje jamy ustnej, są szybko i odpowiednio leczone, ponieważ infekcje mogą czasami przyczyniać się do rozwoju makroglosji.
 • Monitorowanie alergii: Jeśli dziecko ma alergię, upewnij się, że jest ona właściwie leczona, aby zapobiec reakcjom alergicznym, które mogą powodować obrzęk języka.
 • Regularne kontrole stomatologiczne: regularne wizyty u dentysty dziecięcego mogą pomóc we wczesnym wykryciu wszelkich nieprawidłowości w jamie ustnej, w tym powiększonego języka.

Czego mogę się spodziewać, jeśli moje dziecko ma makroglosję?

Jeśli u Twojego dziecka zdiagnozowano makroglosję, oto, czego możesz się spodziewać:

 • Kompleksowa ocena: Twoje dziecko prawdopodobnie zostanie poddane kompleksowej ocenie, obejmującej badanie fizykalne i ewentualnie badania obrazowe w celu określenia ciężkości i przyczyny stanu.
 • Podejście wielodyscyplinarne: w leczeniu makroglosji często uczestniczy zespół specjalistów, w tym pediatra, chirurg jamy ustnej, ortodonta i ewentualnie logopeda.
 • Plan leczenia: na podstawie przyczyny i ciężkości zostanie opracowany plan leczenia. Może to obejmować operację, leczenie ortodontyczne, leki na infekcje lub alergie lub terapię logopedyczną.
 • Regularne monitorowanie: konieczne będą regularne wizyty kontrolne, aby monitorować stan dziecka i upewnić się, że leczenie jest skuteczne.
 • Korekty mowy i jedzenia: W zależności od nasilenia makroglosji Twoje dziecko może mieć trudności z mową i jedzeniem. Może być zalecana terapia logopedyczna, zmiany w diecie lub stosowanie specjalnych przyborów do karmienia.
 • Wsparcie emocjonalne: makroglosja może być dla dziecka wyzwaniem emocjonalnym, szczególnie jeśli wpływa na jego wygląd lub zdolność wyraźnego mówienia. Zapewnienie wsparcia emocjonalnego i zachęty jest kluczowe.
 • Perspektywy długoterminowe: Długoterminowe perspektywy dla dziecka z makroglosją różnią się w zależności od przyczyny i skuteczności leczenia. W wielu przypadkach przy właściwym leczeniu i leczeniu dzieci z makroglosją mogą prowadzić normalne życie.

Ważne jest, aby otwarcie komunikować się z zespołem medycznym i ściśle przestrzegać planu leczenia. Niezbędne jest również zapewnienie dziecku wspierającego środowiska i pomaganie mu w radzeniu sobie z wszelkimi wyzwaniami.

Kiedy moje dziecko powinno zgłosić się do lekarza?

Ważne jest, aby Twoje dziecko skontaktowało się z lekarzem, jeśli zauważysz którykolwiek z poniższych objawów:

 • Powiększony język: Jeśli zaobserwujesz, że język Twojego dziecka wydaje się niezwykle duży w porównaniu z ustami.
 • Trudności z mówieniem lub jedzeniem: Jeśli Twoje dziecko ma problemy z wyraźnym mówieniem lub jedzeniem ze względu na wielkość języka.
 • Problemy z oddychaniem: jeśli Twoje dziecko ma trudności z oddychaniem, szczególnie podczas snu, na co może wskazywać chrapanie lub przerwy w oddychaniu.
 • Zmiany w wyglądzie języka: jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w wyglądzie języka Twojego dziecka, takie jak nietypowy kolor, tekstura lub znaczenia.
 • Ból lub dyskomfort: Jeśli Twoje dziecko skarży się na ból lub dyskomfort w jamie ustnej lub języku.
 • Nawracające infekcje: Jeśli u Twojego dziecka występują nawracające infekcje jamy ustnej lub gardła.

Jakie pytania powinienem zadać lekarzowi?

Podczas wizyty u lekarza w związku ze stanem dziecka ważne jest, aby zadać mu pytania, aby lepiej zrozumieć sytuację.
Oto kilka pytań, które możesz zadać:

 • Jaka jest prawdopodobna przyczyna makroglosji u mojego dziecka?
 • Czy należy wykonać jakieś badania, aby potwierdzić diagnozę?
 • Jakie są dostępne opcje leczenia choroby mojego dziecka?
 • Czy moje dziecko będzie wymagało operacji? Jeśli tak, na czym polega ta procedura?
 • Czy z zalecanymi metodami leczenia wiążą się jakieś zagrożenia lub skutki uboczne?
 • Jak mogę pomóc mojemu dziecku opanować objawy w domu?
 • Jakie kroki możemy podjąć, aby zapobiec przyszłym problemom związanym z makroglosją?
 • Czy ten stan będzie miał wpływ na mowę i nawyki żywieniowe mojego dziecka?
 • Czy moje dziecko potrzebuje wizyty u specjalisty, np. ortodonty lub logopedy?
 • Jakie są długoterminowe perspektywy dla mojego dziecka?

Podsumowanie

Makroglosja, czyli powiększenie języka, może mieć różne przyczyny, w tym czynniki genetyczne, infekcje i alergie. Ważne jest, aby zachować czujność i zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki lub objawy u swojego dziecka. Leczenie makroglosji może obejmować połączenie leczenia chirurgicznego i niechirurgicznego, a wczesna interwencja może mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu powikłaniom i zapewnieniu lepszej jakości życia Twojego dziecka. Skontaktuj się z lekarzem Twojego dziecka, aby zrozumieć schorzenie, jego konsekwencje i dostępne opcje leczenia. Bycie proaktywnym w opiece nad dzieckiem i zapewnianie wspierającego środowiska jest niezbędne w zarządzaniu makroglosją.

Artykuł został opublikowany 28 stycznia 2024, ostatnia aktualizacja miała miejsce 28 stycznia 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *