Choroby,  Dolegliwości,  Język

Zapalenie Języka – Język, Leczenie, Definicja, Zdjęcia, Objawy, Przyczyny, Rodzaje

Zapalenie języka to schorzenie jamy ustnej charakteryzujące się zapaleniem języka, które może powodować obrzęk języka, zmiany koloru języka i dyskomfort. Może prowadzić do gładkiej powierzchni języka, utraty brodawek językowych (małych guzków na języku) oraz zmian w kolorze i fakturze języka. Zrozumienie przyczyn, objawów i możliwości leczenia zapalenia języka jest niezbędne dla utrzymania zdrowia i komfortu jamy ustnej.

Kluczowe fakty

 • Zapalenie języka oznacza zapalenie języka, które może powodować zmiany w fakturze i kolorze powierzchni języka
 • To może wystąpić z powodu różnych czynników, w tym infekcji, reakcji alergicznych, niedoborów żywieniowych lub chorób ogólnoustrojowych
 • Stan może być ostry lub przewlekły
 • Leczenie zależy od zidentyfikowania i zajęcia się podstawową przyczyną
 • Utrzymanie higieny jamy ustnej i przyjęcie zdrowego stylu życia mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu zapaleniu języka

Co to jest zapalenie języka?

Zapalenie języka to termin medyczny używany do opisania stanu charakteryzującego się stanem zapalnym i obrzękiem języka, wpływającym na jego wygląd i funkcję. To zapalenie może powodować, że język wydaje się gładki, ponieważ pojawiają się na nim drobne guzki, tzw. brodawki, mogą stać się mniej widoczne. Termin glossitis pochodzi od słowa glossa, co oznacza język, i -itis, oznaczającego zapalenie. Kiedy język jest w stanie zapalnym, może zmienić kolor, teksturę, a nawet kształt. Stan ten może być bolesny i może powodować trudności w jedzeniu, mówieniu lub połykaniu.

Jakie są rodzaje zapalenia języka?

Zapalenie języka można podzielić na różne typy w zależności od przyczyny, czasu trwania i cech charakterystycznych.
Główne typy obejmują:

 • Ostre zapalenie języka: nagle pojawiające się zapalenie, które może skutkować poważnym obrzękiem i bolesnością języka. Jest to nagłe zapalenie języka, często wynikające z infekcji, urazu lub narażenia na czynniki drażniące. Zwykle wymaga natychmiastowego leczenia.
 • Przewlekłe zapalenie języka: gdy stan zapalny utrzymuje się przez dłuższy czas, stan ten określa się mianem przewlekłego. Może wynikać z długotrwałych problemów, takich jak niedobory żywieniowe lub choroby ogólnoustrojowe.
 • Zanikowe zapalenie języka: język wydaje się gładki z powodu utraty brodawek nitkowatych i grzybowatych. Często związane z niedoborami żywieniowymi, szczególnie witaminy B12, kwasu foliowego i żelaza, zanikowe zapalenie języka powoduje gładki, błyszczący wygląd języka z powodu utraty brodawek.
 • Romboidalne zapalenie języka pośrodkowego: gładki, czerwony obszar z tyłu języka. Ten typ charakteryzuje się obszarem zapalnym w kształcie rombu lub rombu na środku języka. Często wiąże się to z infekcjami grzybiczymi.
 • Alergiczne zapalenie języka: gdy zapalenie wynika z reakcji alergicznej na żywność, produkty dentystyczne lub leki, nazywa się to alergicznym zapaleniem języka.
 • Łagodne wędrujące zapalenie języka (język geograficzny):: charakteryzuje się nieregularnymi, gładkimi, czerwonymi plamami na powierzchni języka.
 • Zespół płonącego języka: dotyczy głównie czubka języka i podniebienia. Zespół piekącego języka może dotyczyć osób w każdym wieku, ale najczęściej występuje w okresie menopauzy, dlatego nazywany jest także menopauzalnym zapaleniem języka.
 • Zapalenie języka Huntera: często związane z niedoborem witaminy B12.

Objawy: jakie są objawy zapalenia języka?

Objawy zapalenia języka mogą się różnić w zależności od przyczyny i rodzaju zapalenia języka.
Do typowych objawów należą:

 • Opuchnięty język lub gładki język
 • Zmiany koloru języka (może stać się czerwonawy, bardziej czerwony lub blady)
 • Gładki, błyszczący wygląd języka
 • Wrażliwość lub ból języka
 • dyskomfort w postaci pieczenia, zwłaszcza podczas spożywania gorących lub pikantnych potraw
 • Trudności w żuciu, połykaniu i mówieniu
 • Zmiany smaku i zmiany w funkcjonowaniu kubków smakowych
 • Uczucie pieczenia lub zwiększona wrażliwość na gorące lub pikantne potrawy
 • W ciężkich przypadkach język może być tak spuchnięty, że utrudnia oddychanie

Zrozumienie objawów jest niezbędne do skutecznego rozpoznania i leczenia zapalenia języka. Jeśli objawy utrzymują się, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i odpowiedniego leczenia. W kolejnych sekcjach tego artykułu omówiono przyczyny, diagnozę, leczenie i środki zapobiegawcze zapalenia języka.

Przyczyny i czynniki ryzyka: jaka jest przyczyna zapalenia języka?

Istnieje kilka możliwych przyczyn zapalenia języka, od infekcji po ogólnoustrojowe schorzenia:

 • Infekcje: infekcja bakteryjna, wirusowa (np. opryszczka jamy ustnej) lub grzybicza może powodować zapalenie języka. Na przykład pleśniawka jamy ustnej, czyli drożdżakowa infekcja jamy ustnej, może powodować stan zapalny i pieczenie języka.
 • Reakcje alergiczne (alergie):: alergie pokarmowe lub reakcje na niektóre płyny do płukania ust lub pastę do zębów. Zapalenie języka może być reakcją na określone pokarmy, barwniki lub inne substancje zawarte w paście do zębów lub płynie do płukania jamy ustnej, a także reakcją na określone rodzaje leków.
 • Niedobory żywieniowe: takie jak niedokrwistość z niedoboru żelaza lub niedobory witamin. Niedobory niektórych składników odżywczych, zwłaszcza witamin z grupy B i żelaza, mogą powodować stan zapalny języka.
 • Zaburzenia układu odpornościowego: niektóre choroby mogą wywołać zapalenie języka w wyniku reakcji układu odpornościowego. Choroby ogólnoustrojowe, takie jak zespół Sjögrena, który wpływa na gruczoły wytwarzające wilgoć w organizmie, lub stany powodujące stany zapalne w całym organizmie, takie jak sarkoidoza, mogą powodować zapalenie języka.
 • Uraz (uraz jamy ustnej):: spowodowany źle dopasowanym aparatem dentystycznym lub agresywnym szczotkowaniem zębów. Urazy języka, takie jak gryzienie lub pieczenie, mogą również powodować zapalenie języka.
 • Suchość w ustach: stan ten, znany jako kserostomia, może sprawić, że język będzie bardziej podatny na zapalenie.
 • Czynniki drażniące: jedzenie gorących, pikantnych lub kwaśnych potraw.

Identyfikacja przyczyny zapalenia języka jest kluczowa, ponieważ pomaga w ustaleniu odpowiedniego leczenia.

Czy zapalenie języka jest zaraźliwe?

Zapalenie języka samo w sobie nie jest zakaźne, ponieważ jest raczej objawem niż chorobą. Jeśli jednak zapalenie języka jest spowodowane przez czynnik zakaźny, taki jak bakteria, wirus lub grzyb, czynnik ten może potencjalnie zostać przeniesiony innym, w zależności od charakteru patogenu i konkretnych okoliczności.
Należy zauważyć, że sama obecność takiego czynnika zakaźnego nie gwarantuje rozwoju zapalenia języka u innej osoby, ponieważ zależy to od kilku czynników, w tym ogólnego stanu zdrowia danej osoby, stanu odporności i różnych innych czynników indywidualnych.

Kogo dotyka zapalenie języka?

Zapalenie języka może dotyczyć osób w każdym wieku, płci i pochodzenia.
Niektóre czynniki mogą zwiększać podatność danej osoby na tę chorobę:

 • Osoby z niedoborami żywieniowymi: Osoby, którym w diecie brakuje wystarczającej ilości składników odżywczych, takich jak witamina B12, kwas foliowy lub żelazo, są bardziej podatne na zapalenie języka.
 • Osoby o złej higienie jamy ustnej: ryzyko może być zwiększone w przypadku osób, które nie szczotkują lub nie nitkują zębów regularnie, co może prowadzić do przerostu bakterii w jamie ustnej.
 • Osoby z alergiami: reakcje alergiczne na żywność, leki lub produkty do pielęgnacji jamy ustnej mogą prowadzić do zapalenia języka.
 • Osoby cierpiące na określone schorzenia: schorzenia takie jak suchość w ustach, zespół Sjögrena lub zaburzenia odporności mogą zwiększać podatność na zapalenie języka.

Diagnoza: jak diagnozuje się zapalenie języka?

Aby zdiagnozować zapalenie języka, lekarz lub dentysta zazwyczaj rozpoczyna od dokładnego zbadania języka i ust. Mogą obserwować kolor, teksturę i kształt języka, szukając oznak stanu zapalnego lub zmian na powierzchni języka.
Historia medyczna jest kluczowa. Twój lekarz zapyta o Twoje objawy, nawyki związane ze stylem życia, dietę i leki, które możesz przyjmować, biorąc pod uwagę historię rodziny, zmiany diety i niedawne choroby. Pomaga im to zrozumieć wszelkie podstawowe schorzenia, które mogą przyczyniać się do zapalenia języka.

W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dalsze testy:

 • Badania krwi: mogą wykryć wszelkie podstawowe niedobory żywieniowe lub schorzenia.
 • Testy alergiczne: jeśli podejrzewa się, że przyczyną jest alergia, można wykonać badania skórne lub badania krwi w celu zidentyfikowania alergenu.
 • Biopsja tkanki: w rzadkich przypadkach można pobrać z języka małą próbkę tkanki do zbadania pod mikroskopem, aby wykluczyć inne schorzenia.

Treatment: How do I get Rid of Glossitis?

Treatment for glossitis largely depends on its underlying cause:

 • Medication: Antifungal or antibacterial treatment for infections. If an infection is causing glossitis, your healthcare provider might prescribe antibiotics, antifungal medications, or antiviral drugs. If glossitis is due to an allergic reaction, antihistamines may be used.
 • Supplements and Dietary Changes: For nutritional deficiencies. If glossitis is caused by a nutritional deficiency, your healthcare provider may recommend dietary changes or supplements to ensure you’re getting adequate levels of necessary nutrients.
 • Eliminating Triggers (Avoiding Irritants): Avoiding hot foods, spicy foods, and acidic foods to reduce irritation. If a certain food, medication, or oral hygiene product triggers an allergic reaction leading to glossitis, it’s important to identify and avoid this trigger. Your healthcare provider can guide you in identifying potential allergens.
 • Good Oral Hygiene: Thorough tooth brushing with a soft toothbrush and using mild oral hygiene products. Regular brushing and flossing can prevent bacterial overgrowth that could lead to glossitis. It’s recommended to brush twice a day, floss daily, and regularly visit your dentist for a check-up.
 • Managing Immune Disorders: Adjusting treatments for underlying immune system disorders.

Remember, if you suspect you have glossitis, seek professional medical advice to identify the cause and develop a treatment plan. Self-diagnosis or ignoring the condition could lead to unnecessary complications.

Managing Specific Types of Glossitis

 • Geometric Glossitis and Hunter Glossitis: Require specific nutritional supplementation and diet changes.
 • Benign Migratory Glossitis: Often requires no treatment but may benefit from avoiding irritants.

When Should I See My Healthcare Provider?

You should consider seeing your healthcare provider if:

 • You notice changes in the appearance of your tongue such as redness, swelling, or a smooth surface
 • You experience pain or discomfort in your tongue
 • You have difficulty in swallowing, chewing, or speaking
 • The symptoms are affecting your ability to eat or maintain proper oral hygiene
 • There is no improvement in symptoms despite home care
 • You experience high fever, difficulty breathing or severe pain, which might indicate a more serious infection

What Questions Should I Ask My Healthcare Provider?

When you visit your healthcare provider, it is essential to gather as much information as possible.
Here are some questions you might consider asking:

 • What is the likely cause of my glossitis?
 • Are there any tests that I need to undergo for a definitive diagnosis?
 • What are the treatment options available for glossitis?
 • Are there any medications that I need to take? If so, what are the possible side effects?
 • How can I alleviate the symptoms at home?
 • Are there any dietary changes or restrictions that I should follow?
 • How can I prevent the recurrence of glossitis?
 • Do I need to see a specialist?
 • How long is the recovery process?
 • Is this condition related to any other underlying health issues?

Bottom Line

Glossitis is an inflammation of the tongue that can be caused by various factors such as infections, allergies, nutritional deficiencies, or irritants. It is crucial to understand the underlying cause in order to receive appropriate treatment. Maintaining good oral hygiene, avoiding irritants, and adhering to a balanced diet are essential in the prevention and management of glossitis. If you experience symptoms of glossitis, it is advisable to consult a healthcare provider for a proper diagnosis and treatment plan. Being proactive and well-informed can contribute significantly to the successful management of this condition.

Artykuł został opublikowany 26 stycznia 2024, ostatnia aktualizacja miała miejsce 26 stycznia 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *